A Multipoly Next játék szabályzata és adatvédelmi hozzájárulás

A Multipoly Next játék minden tartalma angol nyelven érhető el. A játékosok angol nyelvű szövegekkel, videókkal, párbeszédekkel és kérdésekkel találkoznak a játékmenet során.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. , adószám: 10256161-2-44) és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., adószám: 23343465-2-44) (továbbiakban: PwC), valamint megbízottja, a MarkCon Informatikai Kft., (székhely: 7623 Pécs, Móré F. u. 33.) – a továbbiakban együttesen mint játékszervező(k) – Multipoly Next megnevezéssel játékot szerveznek, mely játék leírását, a játékban való részvétel, továbbá az adatkezelés feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: játékszabályzat – tartalmazza.

A játék technikai lebonyolítását a PwC megbízásából a MarkCon Informatikai Kft. végzi. A játék a www.multipoly.hu internetes címen érhető el.

A Multipoly Next egy olyan kétfordulós, részben internetes online, részben személyes részvételen alapuló játék, melynek keretében a játékos a PwC társasághoz történő virtuális jelentkezés során, egy virtuális felvételi eljáráson esik át, melynek eredményeként a PwC virtuális gyakornokává válik.

A játékban történő regisztráció, illetve a játékban történő részvétel, a PwC-hez történő (valóságos) jelentkezés során semmilyen kedvezményt, előnyt, vagy mentességet nem biztosít, a PwC társasággal semmilyen jogviszonyt nem létesít.

A játékban szereplő képek, felvételek illusztráció célját szolgálják. A játékban leírt szervezeti struktúra, pozíciók, feladatkörök, előrelépés és egyéb szervezeti és más jellemzők nem képezik le élethűen a PwC-t és annak működését.

1. Alapfogalmak:

 • játékos –az a (1) legalább 18. életévét betöltött nagykorú (2) aki a játékban való részvétel érdekében regisztrál a játékban.
  Nem lehetnek játékosok a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, a PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózat tagjainak, a MarkCon Informatikai Kft., a Games for Business Kft., valamint az Arany és Szabó Ügyvédi Iroda tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, gyakornokai, a velük munkavégzésre irányuló más jogviszonyban vagy állandó jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek, továbbá az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek.1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékból kizárt személyek is jogosultak azonban a játékot – regisztrációt követően – kipróbálni, az általuk gyűjtött pontszámok a játék értékelése, a személyes fordulóra történő kiválasztás, valamint a nyertesek kiválasztása során azonban nem kerülnek figyelembe vételre.
 • regisztráció –az a folyamat, mely során a leendő játékos a játék szervezője által meghatározott regisztrációs eljárás keretében kifejezi a játékban való részvételi szándékát, mellyel egyben elfogadja a játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a játékot rögzítette.
 • profil –a játékos által, a játék online szakaszában létrehozott virtuális személy, személyek, melyekkel részt vesz a játékban.
 • döntős –a döntőben való részvételre összesen 12 játékos válik jogosulttá, az egyéni eredmények alapján, az egyéni toplista első 30 játékosa közül az alábbi összetételben: a toplista első nyolc játékosa automatikusan és a PwC szakértői által kiválasztott további négy játékos a PwC profession értékek alapján. A döntőben való részvétel további feltételei:
  • a döntőben való részvételre az a „játékos” kritériumokkal bíró természetes személy jogosult, aki
   • betöltötte legalább a 18. legfeljebb a 26. életévét,
   • rendelkezik hallgatói jogviszonnyal vagy legfeljebb 1 éve fejezte be a felsőfokú tanulmányait
  • a játékos mind az öt pályát sikeresen teljesítette
  • a játék során meghatározott plusz pontszerzési lehetőségek közül minimum az alábbiakat teljesítette: videó-interjú kitöltése (Hirevue), kompetencia teszt kitöltése, a PwC rendszerén keresztül CV feltöltés + online numerikus és logikai tesztek kitöltése.
  • az elmúlt évek (2012., 2013., 2014., 2015.) Multipoly döntőjében még nem szerepelt
  • a játékos magyar állampolgár
  • az elmúlt két évben alkalmazott vagy gyakornoki státuszban a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda keretein belül nem dolgozott, illetve nem PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózat tagja, dolgozója.

2. A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció, belépés, adatok megadása, pontszám típusok

Regisztráció
A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációnak kétféle módja van. Amennyiben a leendő játékos rendelkezik a www.facebook.com közösségi portálon személyes fiókkal, úgy a játék alkalmazásának engedélyezésével és a regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatja magát a játékban.

Amennyiben a leendő játékos a www.facebook.com közösségi oldalon saját fiókkal nem rendelkezik, vagy a regisztrációnak nem ezt a módját választja, úgy a leendő játékos regisztrálhatja magát a játék www.multipoly.hu internet címén elérhető regisztrációs lap kitöltésével is.

A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. A játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A játékba való regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.

A regisztráció során a játék technikai lebonyolítója, a leendő játékos által megadott e-mail címre 24 órán belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak szerint a leendő játékosnak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő játékos a regisztrációját sikeresen megerősíti, a leendő játékos regisztrált játékossá válik. Amennyiben a leendő játékos regisztrációját 24 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a játékban való részvételi szándékától elállt, a játékban nem kíván részt venni.

Belépés
A játékba belépni, csak sikeres regisztrációt követően lehet. A játékba belépni a regisztrációt követően a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva lehet. A belépést követően minden játékos egy pályaválasztó felülettel találkozik. Összesen öt pálya lejátszására van lehetőség.

Adatok megadása
Az első, felvételi pálya lejátszása után az Audit elnevezésű pálya nyílik meg, mellyel egy adatlap kitöltésére is sor kerül, az alábbi adatok megadásával. Valamennyi adat megadása szükséges.

 • név,
 • e-mail elérhetőség,
 • lakóhely,
 • iskolai státusz,
 • felsőoktatási intézmény neve, az adott kar és szak,
 • végzettség adat,
 • a diákszervezet neve (ha van),
 • nyelvtudás,
 • a játékos státusz,
 • információszerzés módja,
 • nem.

Pontszám típusok
A játék során a játékos egyes feladatok sikeres elvégzése, illetve teljesítése után kap pontokat. Ezen pontok összessége adja a játékos összpontszámát adott pályán.

Egy pályát korlátozás nélkül lehet végigjátszani. Minden pályán a legjobb eredmény kerül mentésre, melyek összege adja a játékos összpontszámát.

A játékos extra pontokat is gyűjthet különböző plusz tevékenységek kapcsán. A feltöltött, kitöltött anyagokat PwC az adott eredmény, minőség, és szakmai szempontok alapján három meghatározott kategóriába sorolja, melyek eltérő pontot jelenetek a játékos számára. Az Extra Pontokat az említett értékelési folyamat után írja jóvá a rendszer, így automatikusan nem jelennek meg a Peformance menüpont Extra pontok felületén. A pontok számítása az alábbiak szerint történik:

 • Videó-interjú kitöltése (Hirevue) : 50-60-70 pont
 • Kompetencia teszt kitöltése: 40 - 50 - 60 pont
 • PwC rendszerén keresztül CV feltöltés: 20 - 30 - 40 pont
 • PwC rendszerén keresztül online numerikus teszt kitöltése: 50 - 60 - 70 pont
 • PwC rendszerén keresztül online logikai teszt kitöltése: 50 - 60 - 70 pont
 • LinkedIn profil feltöltése: 10 - 15 - 20 pont
 • Ajánlási rendszerben kapott pont: 5 x 4 pont (max. 20 fő meghívása és max. 5 fő után pontjóváírás) + 4 pont annak a játékosnak aki ilyen ajánlásra regisztrált = max. 24 pont

A játékos előbbiekben bemutatott összpontszámából számítjuk a webshopban elkölthető pontjait is. A webshopban a pontokért szabadon vásárolhat a játékos a hetente megújuló termékek közül. Az előre meghatározott áron kínált termékekre költheti a pontokat, vagy tetszőleges számú pontot tehet fel a sorsolásra felkínált termékekre. A sorsolás időpontjáig szabadon növelheti vagy csökkentheti pontjait a játékos. A feltett pontokkal növeli nyerési esélyeit.

A játék további részletei a játék "Játékmenet" menüpontja alatt olvashatóak.

A játékszervező kizárhatja a játékból azt a játékost – és törölheti annak minden profilját -, aki

 • a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,
 • a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,
 • a játék során a játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,
 • a játékban való részvétel során bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a játék során visszavonja.

A játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.

3. A játék menete és nyeremények

A játék www.multipoly.hu oldalon zajló, első, online szakasza 2016. április 25. napján 16:00 órakor kezdődik és 2016. május 30. napján 16:00 órakor fejeződik be.

A pontszámok gyűjtése ugyanakkor 2016. május 23-án 16:00 órakor ér véget.

Döntő időpont és döntős névsor kihirdetésének ideje

A döntősök névsora 2016. június 1. napján kerül kihirdetésre. A játék második, személyes részvételen alapuló szakaszára az online játék zárását követő héten kerül sor. A játék második szakaszában részvételre jogosultakat a regisztráció során megadott címen értesíti a játékszervező a további teendőkről , továbbá ezen játékosok listáját közzéteszi a www.multipoly.hu felületén és erről értesítést jelentet meg www.facebook.com/PwC.Hungary.Careers oldalon.

A döntőre az online szakasz zárásának időpontjában kialakult aktuális toplista alapján hívja be a PwC a játékosokat.

A döntőben való részvételre összesen 12 játékos válik jogosulttá, az egyéni eredmények alapján, az egyéni toplista első 30 játékosa közül az alábbi összetételben: a toplista első nyolc játékosa automatikusan és a PwC szakértői által kiválasztott további négy játékos a PwC professional értékek alapján. A döntőben való részvétel további feltételei:

 • a döntőben való részvételre az a „játékos” kritériumokkal bíró természetes személy jogosult, aki
  • betöltötte legalább a 18. legfeljebb a 26. életévét,
  • rendelkezik hallgatói jogviszonnyal vagy legfeljebb 1 éve fejezte be a felsőfokú tanulmányait
 • a játékos mind az öt pályát sikeresen teljesítette
 • a játék során meghatározott plusz pontszerzési lehetőségek közül minimum az alábbiakat teljesítette: videó-interjú kitöltése (Hirevue), kompetencia teszt kitöltése, a PwC rendszerén keresztül CV feltöltés + online numerikus és logikai tesztek kitöltése.
 • az elmúlt évek (2012., 2013., 2014., 2015) Multipoly döntőjében még nem szerepelt
 • az elmúlt két évben alkalmazott vagy gyakornoki státuszban a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft., a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda keretein belül nem dolgozott, illetve nem PricewaterhouseCoopers nemzetközi hálózat tagja, dolgozója.
 • a játékos magyar állampolgár

A PwC által meghatározott szakemberek számára így szakmai szempontok alapján, lehetőségük nyílik négy fő döntős kijelölésére a játékosok játékban nyújtott alap teljesítménye és a játék során kitölthető/feltölthető kiegészítő anyagaikban kapott információk alapján. A kiegészítő anyagok körét képezik az alábbiak:

 • videó-interjú kitöltése (Hirevue)
 • kompetencia teszt kitöltése,
 • a PwC rendszerén keresztül CV feltöltés + online numerikus és logikai tesztek kitöltése,

A játék második szakasza a játékosok személyes részvételével a PwC budapesti irodájában zajlik. A játék nyerteseit ezen személyes forduló alapján választja ki a PwC. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a személyes fordulót követően, a forduló napján kerül sor.

Nyereményre a játék első három helyezettje jogosult. A játék első helyezettjének díja egy MacBook Air 13" 256GB készülék. A játék második helyezettje iPhone 6s okostelefont, míg a harmadik helyezett iPad Mini terméket nyer.
A personal branding és interjútechnika tréningek egyikén garantált részvétel az első három helyezett számára.

Diákszervezeti játék

A játékban diákszervezetek is részt vehetnek. A Diákszervezeti versenyekben bármely szervezet részt vehet. Nyereményre a már korábbi években nyertes diákszervezetek is jogosultak! Ezért érdemes a régi nyerteseknek is újra mozgósítaniuk a tagjaikat!

Kizárólag olyan diákszervezetek vehetnek részt a versenyekben, melyek a hivatalos képviselő cégszerű aláírásával ellátott dokumentummal tudják igazolni a szervezet létezését. További egy, a hivatalos képviselő cégszerű aláírásával ellátott dokumentumban szükséges feltüntetni a szervezeti tagok listáját. Az említett dokumentumokat a nyertesek ellenőrzésekor szükséges megküldeni az akkor meghatározott e-mail címre.

A diákszervezetek toplistáját az adott szervezethez tartozó egyéni játékosok meghatározott körének eredményei adják ki, az alábbi módon.

A játékosokat összpontszámuk alapján sorrendbe állítjuk a diákszervezetben, és az elfoglalt helyezésük alapján súlyozzuk a pontjaikat, melyekből összeadódik a szervezet összpontszáma, az alábbi beosztás alapján:

 • 1-8. helyezett - pontjaik 50%-a adódik a szervezet pontszámához
 • 9-16. helyezett - pontjaik 25%-a adódik a szervezet pontszámához
 • 17-24. helyezett -12%-a adódik a szervezet pontszámához
 • 25-32. helyezett - 6%-a adódik a szervezet pontszámához
 • 32-40. helyezett - 3%-a adódik a szervezet pontszámához

A PwC pénzjutalmat ajánl fel ezen diákszervezeti verseny első helyezettjének. Az első helyezett szervezet 200.000 forint pénznyereményben részesül. A PwC a játék lezárását követően támogatási szerződést köt a nyertes diákszervezetekkel és a támogatási szerződésben foglaltak szerint átutalja a nyereményt a diákszervezet részére. Ha egy diákszervezet nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, vagy bankszámlával, nem jogosult a nyereményre.

 

Ajánlási rendszer

A Multipoly Next játékban Ajánlási rendszer is működik, mely során a már regisztrált játékos ismerőseit meghívhatja a játékba. A meghívásért plusz pontokkal díjazzuk a meghívó és meghívott felet egyaránt. A pontokat a játék során minden új grade nyitásakor illetve azt követően még két alkalommal írjuk jóvá. A pontokra akkor válnak jogosulttá a felek, ha a meghívott potenciális játékos sikeresen regisztrál a PwC Multipoly Next játékba.

Egy játékos maximálisan 20 főt hívhat meg, ugyanakkor maximálisan 5 fő regisztrációja után kap pontot.

Webshop

Webshopban különböző ajándékokat vásárolhat meg a játékos, vagy teheti fel szabadon megválasztott tétjét. A webshopban elkölthető pontokat a játékos összpontszámából számítjuk, de fordított irányban, az összpontszámot, és így a toplista helyezést nem befolyásolja az elköltött érték. Hetente új ajándékok válnak elérhetővé, melyeket azonnal meg lehet vásárolni, vagy amelyekre tetszés szerint tehető fel tét. A feltett tét összeggel növeli a nyerési esélyeit a játékos a sorsoláson. A sorsolás napjáig tetszés szerint növelhető vagy csökkenthető a tét. A feltett pontokat nem kapja vissza a játékos.

4. A nyertesek értesítése

A játékszervező a nyertes/nyertesek listáját közzéteszi a www.multipoly.hu honlapon és erről a tényről a www.facebook.com/PwC.Hungary.Careers oldalon értesítést tesz.

A nyertesek a nyereményeket személyesen vehetik át a PwC-től a játék lezárulta utáni eredményhirdetéstől számított 30 munkanapon belül. A nyertesek a nyeremény átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a játékos által a regisztráció során megadott adatok és az átvételkor igazolt személyi és intézményi adatok azonosak legyenek. A személyazonosság igazolásához személyi igazolvány, illetve a folyamatban lévő tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolás vagy érvényes matricával ellátott diákigazolvány, míg lezárt tanulmányok esetén a diploma másolata szükséges.

A webshopban beváltott ajándéktárgyak átvételének időpontja előzetes tájékoztatás és egyeztetés alapján kerül megadásra.

A nyereményt meghatalmazott nem veheti át.

Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételétől elzárkózik, a nyereményt a fenti határidőn belül nem veszi át, ha a nyertesről kiderül, hogy nem vehet részt a játékban, nem valós adatokkal regisztrált vagy egyéb módon nem felel meg a játékban történő részvétel feltételeinek, úgy a játékszervezőt teljesítési kötelezettség nem terheli.

A játékszervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

5. Adatkezelés

A játék regisztrációja és a játék során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a játékot rögzítette.

A www.multipoly.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Informatikai Kft.. A játék során megadott személyes adatok kezelését a PricewaterhouseCoopeers Könyvvizsgáló Kft. és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft, mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon Informatikai Kft. az adatkezelő megbízásából feldolgozza (illetve feldolgozhatja). Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy

 • a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá
 • a játék során az egyes kérdésekre adott válaszait
 • a PricewaterhouseCoopeers Könyvvizsgáló Kft. és a PricewaterhouseCoopers Magyarország kft. kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból a játék során elért teljesítménye értékelése érdekében
 • statisztikai kimutatást készítsen,
 • a válaszokat egymással összevesse,
 • arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játék „Toplista menüpontjában” játékosként regisztrált neve és pontszáma bárki által hozzáférhető módon feltüntetésre kerüljön.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben jogosulttá válik a játék második szakaszában történő részvételre, illetve a játék nyertesévé válik, nevét a játékszervező közzétegye a www.multipoly.hu és www.facebook.com/PwC.Hungary.Careers honlapokon

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a játékos számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a játékos számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a játékszervező 40 napon belül törli, és csak jogszabály kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A személyes adatok és a játék során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint a játékos adatbázis létrehozása, a Multipoly Next játék lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2017. december 31-ig.

A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere 1 munkanapon belül végrehajt.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre a játékkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező hírlevelében meghatározott elektronikus e-mail címére küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a PricewaterhouseCoopeers Könyvvizsgáló Kft. és a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. a nyeremények átadásáról álló-, mozgó ás hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan a data.protection@pwc.hu e-mail címre.

A játékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az info@multipoly.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a játékszervezők részére.

7. Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek

A Multipoly Next  játék a Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox internetes böngészők legújabb verzióját támogatja.

Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz a játék, kérjük, hogy ezzel kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze az info@multipoly.hu e-mail címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra kerülnek.

A www.multipoly.hu internetes címen elérhető minden szöveg, grafika, kép, video, hanganyag szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja a játék szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Multipoly Next

Felvételizz a PwC virtuális gyakornoki világába!

YouTube
Vissza az oldal tetejére